• Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej
  • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) system zaoczny
  • Przedmioty nauczania: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podstawy psychologii, Elementy pracy socjalnej, Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej, Język obcy zawodowy. Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością, Trening umiejętności i kompetencji społecznych, Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami Praktyka zawodowa.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, stowarzyszeniach i fundacjach na rzecz osób niepełnosprawnych, do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej, której założeniem jest świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w naturalnych warunkach rodzinnych i społecznych. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy zaspokajania potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej
  • Warunki rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content