Technik Masażysta

  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny ,stacjonarny (pn – czw 16-20)
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Anatomia i fizjologia, Teoretyczne podstawy masażu, Wybrane zagadnienia kliniczne, Zarys fizjoterapii, Diagnostyka, systematyka ćwiczeń w masażu medycznym, metodyka masażu sportowego, Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego, Organizacja i stosowanie masażu leczniczego, Zajęcia praktyczne, Podstawy prawa i ekonomiki, Wychowanie fizyczne, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Język angielski w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Propedeutyka zdrowia, Technologie informatyczne, Organizacja ochrony zdrowia, Język migowy, Podstawy działalności gospodarczej.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, SPA, gabinetach prywatnych, zespołach lecznictwa uzdrowiskowego (sanatoriach).
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

  Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content