Technik Masażysta

  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) system dzienny ,stacjonarny (pn – czw 16-20)
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Anatomia i fizjologia, Teoretyczne podstawy masażu, Wybrane zagadnienia kliniczne, Zarys fizjoterapii, Diagnostyka, systematyka ćwiczeń w masażu medycznym, metodyka masażu sportowego, Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego, Organizacja i stosowanie masażu leczniczego, Zajęcia praktyczne, Podstawy prawa i ekonomiki, Wychowanie fizyczne, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Język angielski w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Propedeutyka zdrowia, Technologie informatyczne, Organizacja ochrony zdrowia, Język migowy, Podstawy działalności gospodarczej.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, domach pomocy społecznej, hospicjach, SPA, gabinetach prywatnych, zespołach lecznictwa uzdrowiskowego (sanatoriach).
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

  Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content