Technik farmaceutyczny

  • Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów) stacjonarna dla młodzieży (dzienna)

  • Zakres kształcenia w zawodzie: Farmakognozja, Technologia postaci leków, Farmakologia, Analiza leków, Świadczenia farmaceutyczne, Wychowanie fizyczne,  Język angielski w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Propedeutyka zdrowia, Technologie informatyczne,  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Organizacja ochrony zdrowia, Język migowy, Zajęcia praktyczne, Podstawy działalności gospodarczej.
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych, punktach aptecznych, sklepach zielarsko – medycznych, sklepach zielarsko – drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego, laboratoriach naukowo – badawczych i innych laboratoriach kontrolnych, stacjach sanitarno – epidemiologicznych, inspekcji farmaceutycznej
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA

YouTube
Instagram
Skip to content