Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

semestr jesienny od 1-ego września

Składanie dokumentów: 22.05.23r. – 17.08.23r.

 

 

Kierunek

Czas trwania nauki  

System kształcenia

Technik masażysta 2 lata – dzienny *
Technik usług kosmetycznych 2 lata – dzienny *

– zaoczny **

Technik farmaceutyczny 2,5 roku – dzienny *
Asystentka stomatologiczna 1 rok – dzienny *
Higienistka stomatologiczna 2 lata – stacjonarny

 

od poniedziałku do czwartku  – godziny popołudniowe  (19 godz. tygodniowo)

Terapeuta zajęciowy 2 lata – stacjonarny

czwartek, piątek – godziny popołudniowe

sobota – od rana (19 godz. tygodniowo)

Opiekun medyczny 1,5 roku – stacjonarny

czwartek, piątek – godziny popołudniowe

sobota – od rana (19 godz. tygodniowo)

Technik sterylizacji medycznej 1 rok – zaoczny **
Protetyk słuchu 2 lata – zaoczny **
Florysta 1 rok – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny *** NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Opiekunka dziecięca 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny ***  NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Podolog 2 lata – dzienny **/ zajęcia zaczynają się w LUTYM 2024

*system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku (28 godzin tygodniowo)

**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 20.00

***KKZ – piątek. 14:00-20:00 sobota. 8:00-20:00 – zajęcia rozpoczną się po 15 września

 

Nauka w szkole jest bezpłatna     

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 0 89 527-44-62, e-mail: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszy złóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugi Dostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginał,
– dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)
–  zdjęcie w formie elektronicznej na maila sekretariat@medyk.olsztyn.pl bądź na płycie CD

Krok trzeci Odbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów do 24 sierpnia 2022 r.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE I PO INTERNACIE

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content