na rok szkolny 2022/2023 semestr jesienny od 1-ego września

 Kierunek Czas trwania nauki System kształcenia
Technik masażysta 2 lata – dzienny *
Technik usług kosmetycznych 2 lata – dzienny *

– zaoczny **

Technik farmaceutyczny 2,5 roku – dzienny *
Higienistka stomatologiczna 2 lata – dzienny *
Terapeuta zajęciowy 2 lata – dzienny *
Technik sterylizacji medycznej 1 rok – dzienny *

– zaoczny **

Opiekun medyczny 1,5 roku – stacjonarny (czw. pt. 16:00-20:00; sb.8:00-16:00)
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok – zaoczny **
Florysta 1 rok – zaoczny **
Opiekunka dziecięca 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy zaoczny ** / zajęcia rozpoczynają się 28-ego października, NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata – kwalifikacyjny kurs zawodowy  zaoczny ** / zajęcia rozpoczynają się 28-ego października. NIEWYMAGANE wykształcenie średnie
Protetyk słuchu 2 lata – zaoczny **/ zajęcia zaczynają się w LUTY 2023

*system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku
**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 20.00
***system stacjonarny
****KKZ – piątek. 14:00-20:00 sobota. 8:00-20:00

Nauka w szkole jest bezpłatna     

Składanie dokumentów: 16.05.2022-24.08.2022 r.

 

UPRAWNIENIA UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA SZKOŁY:

–  Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

– Dyplom  zawodowy wraz z suplementami (w języku polskim i angielskim)

Zgodny z EUROPASS potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

 

UPRAWNIENIA UZYSKANE PO ZAKOŃCZONYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM

– Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej

YouTube
Instagram
Skip to content