Opiekun medyczny

  • Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry)
  • W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego.
  • Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
  • Zakres kształcenia w zawodzie: Teoretyczne podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, Pracownia zabiegów higienicznych, Zajęcia praktyczne, Język niemiecki w zawodzie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Propedeutyka zdrowia, Technologie informatyczne,  Język migowy, Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-lecznicznych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie – szczegóły tel. 89 527-53-64

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 14.30

telefon 0.89 527-44-62

sekretariat@medyk.olsztyn.pl                         www.medyk.olsztyn.pl

NAUKA  JEST  BEZPŁATNA