Rekrutacja 2021/2022

Składanie dokumentów: 17 maja – 23 sierpnia 2021 r.

24.08.2021r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (wydane na podstawie skierowania, które można odebrać w sekretariacie Szkoły po złożeniu wniosku)
  • Wniosek o przyjęcie do Szkoły – [do pobrania]
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE I PO INTERNACIE

KierunekCzas trwania naukiSystem kształcenia
Technik masażysta2 lata– dzienny *

– stacjonarny (od poniedziałku do czwartku 16.00 – 20.00)

Technik farmaceutyczny2,5 roku– dzienny *
Technik usług kosmetycznych2 lata– dzienny *

– zaoczny **

Terapeuta zajęciowy2 lata– dzienny *

– stacjonarny (od poniedziałku do czwartku 16.00 – 20.00)

Opiekun medyczny1,5 roku– dzienny *

– stacjonarny (czwartek, piątek 16.00 – 20.00

sobota 8.00 – 15.00)

Podolog2 lata– dzienny *

– stacjonarny (czwartek, piątek 16.00 – 20.00

sobota 8.00 – 15.00)

Higienistka stomatologiczna2 lata– stacjonarny (od poniedziałku do czwartku 16.00 – 20.00)
Technik sterylizacji medycznej1 rok– zaoczny **
Florysta1 rok– zaoczny **

* system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku

**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 20.00

 

Składanie dokumentów: od 17 maja 2021r. do 23 sierpnia 2021r.

24.08.2021r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2021r. godz. 9.00

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 0 89 527-44-62, e-mail: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszyzłóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugiDostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginał,

– dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Krok trzeciOdbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

WNIOSEK  On-line

 

Internat: Dla słuchaczy naszej Szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie

– szczegóły tel. 89 527-53-64

Wniosek On-line Internat