REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 semestr zimowy

KierunekCzas trwania naukiSystem kształcenia
Terapeuta zajęciowy2 lata– dzienny *

 

Protetyk słuchu2 lata– zaoczny **
Florysta 1 rok– zaoczny **

* system dzienny – nauka odbywa się od poniedziałku do piątku

**system zaoczny – nauka odbywa się w piątki od 14.00 – 20.00 i sobota 8.00 – 20.00

Składanie dokumentów: 01.10.2021–25.01.2022 r.

26 stycznia 2022 o godz. 10:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji mailowo

Rozpoczęcie zajęć:

– dla kierunku dziennego  7 lutego 2022r. godz. 9.00

– dla kierunku zaocznego pierwszy zjazd 11.02.2022r.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 0 89 527-44-62, e-mail: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszyzłóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugiDostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginał,

– dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

–  zdjęcie w formie elektronicznej na maila sekretariat@medyk.olsztyn.pl bądź na płycie CD

Krok trzeciOdbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE I PO INTERNACIE

 

WNIOSEK  On-line

 

Internat: Dla słuchaczy naszej Szkoły istnieje możliwość zakwaterowania w naszym Internacie

– szczegóły tel. 89 527-53-64

Wniosek On-line Internat