Rekrutacja 2020/2021

Składanie dokumentów: 25 maja – 28 sierpnia 2020 r.

31.08.2020r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (wydane na podstawie skierowania, które można odebrać w sekretariacie Szkoły po złożeniu wniosku)
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły – [Wniosek podanie do szkoły]
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

Szybka forma zapisu do Szkoły, można złożyć Wniosek on-line – kliknij i wyślij (odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku, dokumenty pozostałe należy dostarczyć osobiście do 28.08.20r.)

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

 

INTERNAT – uwaga dla naszych uczniów są zapewnione miejsca

                      w naszym Internacie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgoda uczniów

Kierunki kształcenia:

forma dzienna – zajęcia od poniedziałku do piątku

 • Technik farmaceutyczny (2,5 roku)
 • Technik masażysta (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • Higienistka stomatologiczna (2 lata)
 • Technik elektroradiologo ( 2,5 roku) nabór od 4.11.2020 do 28.12.2020) nauka rozpoczyna się od II semestru

forma stacjonarna

– zajęcia od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 20.00

 • Technik masażysta (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)

forma zaoczna – zajęcia piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 • Protetyk słuchu (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 • Florysta (1 rok)

KKZ   Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 • Opiekun medyczny (1 rok)

W kursie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku  życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zajęcia odbywają się  w piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 

Rekrutacja  do Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie15 czerwca 2020 – 24 lipca 2020

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych10 sierpnia 2020r.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie15 czerwca 2020 – 12 sierpnia 2020r.
Rekrutacja uzupełniająca

 

do  18 sierpnia 2020r

 

Złożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego

(nie dotyczy KKZ Opiekun medyczny)

 

do  18 sierpnia 2020r
Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodudo 18 sierpnia 2020

(w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu ze szkołą termin może zostać przedłużony)

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020r. godz. 12.00

 

 

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, słuchacze mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych szkoleń podnoszących umiejętności w danym zawodzie!
Słuchacze mają także możliwość odbycia w trakcie nauki płatnego (otrzymują stypendium) stażu u pracodawcy!

dokumenty i terminy