Rekrutacja 2019/2020

Składanie dokumentów: 6 maja – 28 sierpnia 2019 r.

29.08.2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (wydane na podstawie skierowania, które można odebrać w sekretariacie Szkoły po złożeniu wniosku)
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły – [Wniosek podanie do szkoły]
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

Szybka forma zapisu do Szkoły, można złożyć Wniosek on-line – kliknij i wyślij (odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku, dokumenty pozostałe należy dostarczyć osobiście do 28.08.19r.)

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

 

INTERNAT – uwaga dla naszych uczniów są zapewnione miejsca

                      w naszym Internacie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgoda uczniów

Kierunki kształcenia:

forma dzienna – zajęcia od poniedziałku do piątku

 • Technik farmaceutyczny (2,5 roku)
 • Technik elektroradiolog (2,5 roku)
 • Technik masażysta (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • Protetyk słuchu (2 lata)

forma stacjonarna

– zajęcia od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 20.00

 • Technik masażysta (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)

– zajęcia od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 20.00

 • Higienistka stomatologiczna (2 lata)

forma zaoczna – zajęcia piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 • Protetyk słuchu (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 • Florysta (1 rok)

KKZ   Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 • Opiekun medyczny (1 rok)

W kursie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku  życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zajęcia odbywają się  w piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, słuchacze mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych szkoleń podnoszących umiejętności w danym zawodzie!
Słuchacze mają także możliwość odbycia w trakcie nauki płatnego (otrzymują stypendium) stażu u pracodawcy!