Ratownicy medyczni, wdzięczni absolwenci murem na nauczycielami naszej szkoły! Dziękujemy za poparcie