Uczniowie klas I szkoły policealnej zostali poddani sprawdzianowi z wiedzy teoretycznej, sprawności fizycznej i przede wszystkim umiejętności wspólnej zabawy ze starszymi koleżankami i kolegami.

YouTube
Instagram
Skip to content