Absolwentów, którzy przystępowali do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2020 r. informujemy, iż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży wystosowała komunikat w sprawie terminu
odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W przywołanym komunikacie OKE informuje, iż – jeżeli będzie to możliwe – dyplomy trafią do szkół w okresie między 26 a 31 marca 2020 r. Dokładny termin ma być przekazany szkołom w późniejszym terminie.

OKE poinformowała ponadto, że 20 marca 2020 r. przekaże dyrektorom szkół wyniki egzaminu w formie elektronicznej.

Osoby, które nie będą mogły się zalogować prosimy o  kontakt mailowy (na adres sekretariat@medyk.olsztyn.pl)

Mając na uwadze powyższe PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ PO ODBIÓR DYPLOMÓW W NAJBLIŻSZY PIĄTEK – 20 marca 2020 r. .