Od dzisiaj (23.05) patronami jednego z młodych dębów rosnących na posesji Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie są lotnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lotników Polskich. Patroni nadali dorodnemu już drzewku imię „Ikar”. Objęcie patronatu nad dębem i nadanie mu imienia odbyło się podczas zorganizowanej przez popularnego „Medyka” z udziałem osób i organizacji, które czczą pamięć patrona szkoły – prof. Zbigniewa Religi. 

Lotnicy, którzy dzisiaj licznie odwiedzili olsztyńską szkołę przywożąc ze sobą m.in. dwa historyczne sztandary i liczne pamiątki, od lat współpracują z „Medykiem”. Nie mogło ich bowiem zabraknąć wśród przyjaciół szkoły jako tych, którzy bezpośrednio współpracowali z prof. Zbigniewem Religą, transportując samolotami po całym kraju serca do przeszczepu.

– Kiedy rozpoczynałam procedurę zabiegania o nadanie szkole imienia prof. Zbigniewa Religi, obowiązywała mnie procedura kontaktu ze wszystkimi instytucjami, z którymi profesor pracował – mówiła podczas dzisiejszej uroczystości Jolanta Kłoczewska, dyrektor Szkoły Policealnej w Olsztynie. – Kontaktowałam się również z rodziną, kontaktowałam się z jedyną wówczas szkołą w Miedniewicach, która nosiła imię profesora, a otrzymała je jeszcze za jego życia. Ale w trakcie tej procedury skontaktowano mnie również z fundacjami, stowarzyszeniami, dla których idea transplantacji serca jest istotna. Jedną z tych grup, z którymi się skontaktowałam, była wyjątkowa grupa – grupa lotników polskich, którzy wspólnie z profesorem wymyślili lotniczą akcję „Serce”. A że od tego czasu Stowarzyszenie Lotników Polskich jest zawsze z nami, przy każdej naszej uroczystości, przy każdym naszym święcie, chcieliśmy tym ludziom w sposób szczególny podziękować. W podziękowaniu za współpracę dedykujemy stowarzyszeniu Dąb Pamięci.

olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content