W formie eseju:

– rozwiń odpowiedź na temat: czy jest zapotrzebowanie na zawody medyczne?;

– wyraź i uzasadnij swoją opinię na temat szkoły, do której uczęszczasz;

– napisz komu poleciłbyś naukę w tej szkole i dlaczego?

Regulamin

Praca napisana w całości w języku angielskim.

Objętość pracy to 180 – 220 słów.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12, odstęp 1,5.

Tekst należy podpisać pseudonimem i dołączyć kopertę na której będzie ten pseudonim.
W kopercie powinny znajdować się dane: imię, nazwisko, kierunek, rok (oraz klauzula

o pozwoleniu na przetwarzanie danych).

Termin dostarczania prac – 22 marzec 2019 r.

Prace należy składać w sekretariacie.

YouTube
Instagram
Skip to content