Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 12 marca 2021 roku zmarła

 Maria Wicik,

wieloletni pracownik administracyjny Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi  w Olsztynie.

Pogrążonej w żalu rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia

składają

Dyrektor Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie Jolanta Kłoczewska oraz współpracownicy