UCZNIOWIE

Od 12 marca do 24 maja br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będziemy prowadzili zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym, proszę wszystkich uczniów i słuchaczy o śledzenie zapisów w dzienniku elektronicznym oraz wykonywanie zadań domowych, jakie przygotują wam uczący was nauczyciele. Praca będzie zdalna (za pomocą dziennika elektronicznego, maili, Messengera czy telefonicznie)

Podkreślamy również fakt, że to nie są FERIE!! Bardzo więc Was prosimy o dojrzałość i odpowiedzialność. Siedzimy w domu, to nie czas na spotkania towarzyskie w kawiarniach czy zakupy w galeriach handlowych! Dbajmy o zdrowie i życie swoje i innych.

Zawieszenie zajęć w szkołach został przedłużone do dnia 24.05.2020 roku oraz zmianie uległy terminy egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Termin egzaminów zawodowych został przesunięty:
1. Formuła 2012 i 2017 – 22.06 -9.07.2020,
2. Formuła 2019 (technik sterylizacji medycznej) 17-28.08.2020.

Wszystkie sprawy w sekretariacie i szkole załatwiamy  –  e-mailowo, poprzez dziennik albo telefonicznie.