Uprzejmie informujemy, że Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie  funkcjonuje zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.).

Mając na uwadze wskazane rozporządzenia nauka w szkole realizowana jest zdalnie z wykorzystaniem metod i treści kształcenia na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r.

O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco z chwilą ukazania się stosownych przepisów prawa.