W Olsztynie stanął kolejny „żywy” pomnik – Dąb Pamięci, tym razem upamiętniający zamordowanego w 1940 roku w Twerze aspiranta Policji Państwowej Michała Kłoczewskiego. Drzewko posadzono kilka dni temu na posesji Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi, a dzisiaj (26.04) uroczyście odsłonięto umieszczoną przy nim pamiątkową tabliczkę.

Dęby Pamięci sadzone są od 2008 roku w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej, w ramach apelu o. Józefa Jońca SChP, prezesa Stowarzyszenia Parafiada, realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie przez NKWD. Mordu dokonano na 21 857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej, osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

W dzisiejszej uroczystości w Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi wzięły udział trzy pokolenia potomków Michała Kłoczewskiego, uczniowie i pedagodzy z popularnego „Medyka”, a także goście honorowi wśród których byli: członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, arcybiskup senior Edmund Piszcz, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie Barbara Gawlicka, dyrektorzy olsztyńskich szkół zawodowych, przedstawiciele policji i straży pożarnej, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji.

 Zgromadziła nas tutaj idea, której patronem jest prezydent RP Andrzej Duda, a na terenie naszego województwa wojewoda warmińsko-mazurski – powiedziała Jolanta Kłoczewska, dyrektor Szkoły Policealnej im. Prof. Religi. – To projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia…”, który ma za zadanie zadanie objęcie pamięcią wszystkich bohaterów, którzy w ofierze dla swojej Ojczyzny oddali najcenniejszy dar jakim jest życie. Społeczność Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi jednogłośnie przyjęła do realizacji projekt nasadzenia Dębu Pamięci jednej z ofiar – aspiranta przedwojennej Policji Michała Kłoczewskiego.

Jolanta Kłoczewska wystąpiła dzisiaj w podwójnej roli: dyrektora szkoły biorącej udział w projekcie „Katyń – ocalić od zapomnienia…” oraz członka rodziny Michała Kłoczewskiego. Michał Kłoczewski był bowiem dziadkiem jej męża.

Michał Kłoczewski urodził się w 1888 roku w Łukowie na Lubelszczyźnie. Służbę w Policji Państwowej pełnił od 1920 roku. Pracował w komendach Policji w Łukowie i Zamościu. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany i skierowany ku wschodniej granicy Polski. Pod Brześciem nad Bugiem został wzięty do niewoli przez wojska radzieckie i osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Zamordowany został w 1940 roku w Twerze strzałem w tył głowy. Jego szczątki leżą na cmentarzu wojennym w Miednoje.
Olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content