18.05.2022 r. o godz. 11 w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci, którym uhonorowany został funkcjonariusz Policji Państwowej –  nadkomisarz Mieczysław Edward Kramarz, więzień obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie,  zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r w Twerze-Kalininie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. (Lista wywozowa 05/3(24), 3776).

Trzeci Dąb Pamięci zaczął swoje nowe życie, splatając się korzeniami ze swoimi braćmi – dębami – symbolami siły, trwałości i potęgi, posadzonymi w poprzednich latach na terenie naszej szkoły.

Mamy nadzieję, iż Dąb Pamięci stanie się nie tylko znakiem pamięci o katyńskich oficerach, ale – podobnie jak pozostałe – będzie stanowił piękny symbol łączący we wspólnej powinności słuchaczy i nauczycieli Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.

Jesteśmy dumni, że poprzez udział w projekcie „Katyń …ocalić od zapomnienia” możemy pielęgnować tradycję patriotyczną, i w ten sposób wspólnie ocalamy pamięć o tragicznie zmarłych funkcjonariuszach Policji Państwowej.

Wielki Polak Św. Jan Paweł II powiedział, że „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Dziś, my, sadząc katyńskie Dęby Pamięci, dajemy tego świadectwo.

Program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia” został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

Idea zachowania pamięci o ofiarach NKWD z 1940 roku poprzez sadzenie imiennych Dębów Pamięci zrodziła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk M. Pisarka w Radzyminie w 2007 r. Formę uniwersalnego programu edukacyjnego nadał jej śp. o. Józef Joniec SP (1959 – 2010) – założyciel i prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, instytucji odpowiedzialnej za jego prowadzenie i rozwijanie.

Celem programu jest upamiętnienie niemal 22 tysięcy osób skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni poprzez sadzenie Dębów Pamięci
– JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY KATYŃSKIEJ,
upowszechnianie wiedzy o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej w kontekście społeczności lokalnych
– OD MAŁEJ OJCZYZNY DO WIELKIEJ HISTORII,
a przede wszystkim aktywny przekaz historii Polski przez pryzmat Jej wybitnych, znanych i nieznanych Obywateli
– Z POKOLENIA NA POKOLENIE.

Program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia” to przede wszystkim nauka wrażliwości na to, co wspólne i co wymaga szczególnej dbałości
– MIŁOŚCI DO OJCZYZNY,
mądrej, pogłębionej wiedzą i zaangażowaniem.

(Informacja ze strony https://katyn-pamietam.pl/

 

Upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej to główny cel projektu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, realizowanego od 2008 roku. W ramach ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta RP, zapoczątkowanej w 2007 roku przez Stowarzyszenie Parafiada, zaangażowana społeczność sadzi  imiennie dedykowane Dęby Pamięci.

Uczestnicy Projektu zbierają informacje na temat osób pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, odkrywają tragiczną, bolesną przeszłość. Zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie szkoły Oficera – Ofiary Zbrodni. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Do dziś w Polsce i w wielu innych krajach świata posadzono 5420 Dębów Pamięci.

 

Jesteśmy dumni, że wśród nich są Dęby Pamięci, sadzone z inicjatywy Dyrekcji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.

W ramach projektu edukacyjnego „Katyń …ocalić od zapomnienia” na terenie naszej szkoły, uhonorowano w ten sposób już trzech oficerów, którzy zostali bestialsko zamordowani strzałem w tył głowy…

 

Były to uroczystości:

26.04.2018 Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta Policji Państwowej Michała Kłoczewskiego

09.04.2019 Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ku czci  starszego posterunkowego Policji Państwowej Wincentego Bomby

18.05.2022 Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ku czci  nadkomiarza Policji Państwowej Mieczysława Edwarda Kramarza.

YouTube
Instagram
Skip to content