Kapituła Konkursowa Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

przyznała Panu

Krzysztofowi  Majek

tytuł „Absolwent przyjazny

Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”.

 

W dniu 15 czerwca 2021r. Pani Dyrektor Jolanta Kłoczewska

w imieniu całej społeczności szkolnej przekazała Gratulacje oraz Anioła Absolwentowi naszej Szkoły Krzysztofowi Majek.

YouTube
Instagram
Skip to content