Harcerze z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP podsumowali dzisiaj (15.11) projekt zatytułowany „Akademia liderów – wychowujemy z pasją”. Gościny na przeprowadzenie konferencji kończącej projekt udzieliła Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, której uczniowie również uczestniczyli w zajęciach w ramach akademii.

– Akademia liderów to propozycja partnerskiej współpracy Związku Harcerstwa Polskiego ze szkołami z powiatu nidzickiego, elbląskiego i olsztyńskiego – mówi hm. Ewa Dyrda, koordynator projektu „Akademia liderów”. – Naszym celem było zacieśnienie partnerstwa pomiędzy szkołami, zaktywizowanie młodzieży do działania w środowisku lokalnym, a także promocja Związku Harcerstwa Polskiego i naszej harcerskiej metody – wychowanie.

W ramach projektu harcerze zorganizowali trzy warsztaty. Każdy miał inną tematykę. W olsztyńskiej Szkole Policealnej odbyły się zajęcia z ekonomii społecznej, których uczestnicy koncentrowali się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak umiejętnie zarabiać. W Elblągu warsztat odbywał się pod hasłem „Ja i moje miasto”. Uczniowie tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego tworzyli pomysły do koncepcji planów perspektywicznego rozwoju miasta. W Kozłowie natomiast, w ramach warsztatu pod hasłem „W nas jest potencjał”, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego tworzyli pomysły na nowe imprezy w swoim środowisku. Dzisiaj, podczas konferencji w Szkole Policealnej, efekty tych warsztatów zostały zaprezentowane uczestnikom projektu, jak również zaproszonym gościom.

Olsztyn24

YouTube
Instagram
Skip to content