Egzaminy poprawkowe!

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego najpóźniej

do dnia 14.09.2015r.

Druk deklaracji – do pobrania na stronie OKE Łomża

oraz w sekretariacie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

YouTube
Instagram
Skip to content