Biblioteka Szkolna przy obecnej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi ma wieloletnią tradycję; istnieje od roku 1950, od momentu powołania  w Olsztynie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.
Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 14 tysięcy woluminów.

Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:  medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyką zdrowotną; psychologia, a szczególnie psychologia rozwojowa, nauki społeczne, nauki pedagogiczne: pedagogika specjalna, terapia zajęciowa. Księgozbiór systematycznie jest wzbogacany nowościami wydawniczymi.
W zbiorach biblioteki znajdują się również publikacje z innych dziedzin wiedzy (np.językoznawstwo, nauka o literaturze, historia czy nauki przyrodnicze). Biblioteka posiada także bogaty, stale uzupełniany zbiór literatury dotyczącej regionu Warmii i Mazur.

W bibliotece istnieje również dział literatury pięknej: polskiej i obcej.
Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne .

na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo).
Warsztat informacyjny biblioteki stanowią: księgozbiór podręczny, katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów specjalnych, czasopism, serii wydawniczych, kartoteka zagadnieniowa oraz kartoteka tekstowa.
Biblioteka prenumeruje około 15 tytułów czasopism (medyczne, pielęgniarskie, pedagogiczne i społeczne) m.in. w zbiorach biblioteki znajdują się komplety roczników Pielęgniarki i Położnej od roku 1964.
Biblioteka Szkoły Policealnej jest w pełni skomputeryzowana. W bibliotece tworzone są komputerowe bazy katalogowe: książek, zbiorów specjalnych i artykułów z czasopism. Bazy elektroniczne dostępne są w katalogu w katalogu on-line na stronie www.medyk.olsztyn.pl
Poprzez Internet dostępne są katalogi komputerowe innych bibliotek; olsztyńskich

i krajowych. W bibliotece funkcjonuje czytelnia internetowa z dziesięcioma stanowiskami.
Książki wypożyczać do domu mogą uczniowie Szkoły Policealnej, pracownicy szkoły oraz osoby związane zawodowo ze szkołą. Czytelnia internetowa dostępna jest dla uczniów i pracowników szkoły, natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content