Biblioteka Szkolna przy obecnej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi ma wieloletnią tradycję; istnieje od roku 1950, od momentu powołania  w Olsztynie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.
Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 14 tysięcy woluminów.

Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:  medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyką zdrowotną; psychologia, a szczególnie psychologia rozwojowa, nauki społeczne, nauki pedagogiczne: pedagogika specjalna, terapia zajęciowa. Księgozbiór systematycznie jest wzbogacany nowościami wydawniczymi.
W zbiorach biblioteki znajdują się również publikacje z innych dziedzin wiedzy (np.językoznawstwo, nauka o literaturze, historia czy nauki przyrodnicze). Biblioteka posiada także bogaty, stale uzupełniany zbiór literatury dotyczącej regionu Warmii i Mazur.

W bibliotece istnieje również dział literatury pięknej: polskiej i obcej.
Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne .

na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo).
Warsztat informacyjny biblioteki stanowią: księgozbiór podręczny, katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów specjalnych, czasopism, serii wydawniczych, kartoteka zagadnieniowa oraz kartoteka tekstowa.
Biblioteka prenumeruje około 15 tytułów czasopism (medyczne, pielęgniarskie, pedagogiczne i społeczne) m.in. w zbiorach biblioteki znajdują się komplety roczników Pielęgniarki i Położnej od roku 1964.
Biblioteka Szkoły Policealnej jest w pełni skomputeryzowana. W bibliotece tworzone są komputerowe bazy katalogowe: książek, zbiorów specjalnych i artykułów z czasopism. Bazy elektroniczne dostępne są w katalogu w katalogu on-line na stronie www.medyk.olsztyn.pl
Poprzez Internet dostępne są katalogi komputerowe innych bibliotek; olsztyńskich

i krajowych. W bibliotece funkcjonuje czytelnia internetowa z dziesięcioma stanowiskami.
Książki wypożyczać do domu mogą uczniowie Szkoły Policealnej, pracownicy szkoły oraz osoby związane zawodowo ze szkołą. Czytelnia internetowa dostępna jest dla uczniów i pracowników szkoły, natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

YouTube
Instagram
Skip to content