Betlejemskie Światło Pokoju przekazane dla naszej Szkoły od Harcerzy Hufca Warmińskiego